Značilnosti korporacije S

Korporacije so zakupljene s strani držav, pomemben vidik vsakega poslovnega načrtovanja pa je upravljanje z dobički in izgubami. Partnerstva in mala podjetja pogosto izberejo poenostavljeno davčno obravnavo, ki jo odobri IRS in je znana kot vlaganje kot družba S.

Distribucije

Podjetja se razlikujejo po podpoglavju v 1. poglavju kodeksa IRS, ki ureja njihovo davčno strukturo. Tako imenovani S korpusi ne plačujejo davkov na pravne osebe, ampak prenašajo dohodke, izgube, odbitke in kredite svojim delničarjem v transakcije, imenovane razdelitve. Družba poroča o razdelitvi na obrazcih K-1 in se poroča o prijavah dohodnine od delničarjev. S korpusi objavljajo letne zvezne davčne napovedi, ki poročajo o prihodkih in razdelitvah; prav tako morajo predložiti letna poročila in davčne napovedi, kot se zahtevajo v državi ali državah, kjer so zakupljene in v katerih delujejo.

Struktura

Korpusi ne smejo imeti več kot 100 delničarjev - zakonski par se šteje kot en delničar - niti ne smejo imeti partnerstva, korporacije ali tujce nerezidente kot delničarje. Posamezniki, skladi in posesti lahko imajo zaloge v S korpusu.

Nekatere finančne institucije, zavarovalnice in uvozno-izvozne družbe niso upravičene postati S korpus. Potencialni S korpus mora biti ustanovljen kot korporacija, LLC ali partnerstvo v eni od 50 Združenih držav Amerike. Ko se družba odloči, da bo delovala kot S korpus, se mora vsak delničar strinjati z volitvami, podpisati prijavo na IRS in se dogovoriti o proračunskem letu za družbo.

Operacija

Korpusi poslujejo na enak način kot druge družbe; plačati morajo plače in zadrževati brezposelnost, individualne dohodke in davke za socialno zavarovanje za zaposlene. Čeprav so plače odvisne od odtegljajev, delitve delničarjem niso. Redni poslovni odhodki, zaslužki zaposlencev ter pokojninski skladi za zaposlene in lastnike se štejejo za katero koli drugo družbo, vendar dividende, pridobljene iz delnic, ki jih ima družba, ne smejo odšteti od dohodkov pravnih oseb. niso omejeni na S corp. Morebitne izgube se lahko prenesejo naprej in se uporabijo po delih v obdobju 20 let.

Premisleki

Čeprav davčne olajšave in značilnosti prenosa omogočajo S korpusu privlačnost, jih nekatere države ne prepoznajo v celoti in jih obdavčijo, kot to počnejo družbe C. Mnoge države zaračunavajo pristojbine za prijavo letnega poročila ali franšizne pristojbine, ki bi lahko za zelo majhno podjetje ublažile očitne prednosti S corp. Edini način, da ugotovite, ali je korpus S pravilen za vaše podjetje, je, da se posvetujete s strokovnim CPA, ki vam lahko pove, kakšni so vaši korporativni predpisi in katera organizacija bo najbolje ustrezala vašemu podjetju.

 

Pustite Komentar