Značilnosti in lastnosti dobrega vodje

Dobro upravljanje je ključnega pomena za uspeh malega podjetja. Slabo upravljanje vpliva na moralo zaposlenih, storitve za stranke in kakovost vašega izdelka. Ker imajo lahko majhna podjetja le nekaj menedžerjev, ima lahko tudi en slab upravljavec pomemben vpliv na vašo donosnost. Uspešni menedžerji imajo skupne značilnosti, ki jih lahko iščete in razvijate v svojem osebju.

Lastnosti vodenja

Dobri menedžerji morajo biti sposobni voditi zaposlene, ki jih upravljajo. Vodstvene lastnosti vključujejo čustveno stabilnost, navdušenje in samozavest, v skladu z ameriško administracijo za mala podjetja. Vodstvo prikazuje čustveno stabilnost, ker ne dopušča, da bi bile frustracije in stres preobremenjene.

Navdušenje pomeni, da je vodja energičen in angažiran. Upravitelji prikazujejo samozavest, ker niso preveč prizadeti zaradi napak ali napak.

Pomen komunikacije

Dobri menedžerji morajo biti sposobni dobro komunicirati. Upravljavci sporočajo zaposlenim, ki jim poročajo, drugim menedžerjem in strankam. Komuniciranje je lahko osebno, po telefonu ali po e-pošti. Vodje pospešujejo tudi komunikacijo med zaposlenimi, ki jim poročajo.

Dobri menedžerji lahko tudi učinkovito poslušajo. Vzamejo čas, da poslušajo, kaj imajo zaposleni in kupci povedati, in so sposobni sporočiti, da so razumeli, kaj je bilo povedano, in delovati v skladu s tem. Dobri menedžerji se zavedajo tudi neverbalne komunikacije. To, kar počnejo, sporoča tako glasno kot karkoli. Dobri menedžerji se zavedajo primera, ki so ga določili za zaposlene, ki jih upravljajo.

Organizacija in načrtovanje

Organizirani so dobri vodje. Vedo, kaj je treba storiti in kdaj je treba storiti. Poznajo in razumejo cilje vašega podjetja in kaj morajo zaposleni, ki jih nadzorujejo, storiti za dosego tega cilja. Če jim podate nalogo ali cilj, lahko načrtujejo korake, ki so potrebni za doseganje tega cilja, in sporočijo korake zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvedbo teh korakov.

Tisto, kar je treba načrtovati, je odvisno od vrste posla. Običajno morajo biti dobri menedžerji sposobni načrtovati urnike, inventar in oddelkovne proračune.

Spretnosti reševanja problemov

Dobri menedžerji lahko prepoznajo in rešujejo probleme. Ne glede na to, ali gre za kadrovsko vprašanje, razburjen kupec ali težaven prodajalec, lahko dobri menedžerji razmišljajo o ustvarjalnih rešitvah problemov, nato pa izvajajo rešitve. Dobri menedžerji prav tako prevzamejo odgovornost za težave, ki se pojavijo, namesto da bi jih obravnavali kot odgovornost nekoga drugega in se lotili etičnega pristopa k reševanju problemov.

 

Pustite Komentar