Značilnosti organizacijske strukture divizije

Organizacijska struktura, ki je razdeljena, je sestavljena iz vzporednih delitev. Ti oddelki so lahko odgovorni za izdelek ali storitev, geografsko lokacijo ali skupino strank. Vsaka enota je opremljena z lastnimi sredstvi za neodvisno delovanje. Industrija in poslovni sektor, število zaposlenih in vaši cilji ter želeni nadzor nad enotami lahko določijo, ali je za vašo družbo koristno izvajati organizacijsko strukturo.

Tri vrste

Enote divizijske organizacije se lahko opredelijo na proizvodni, stranki ali geografski osnovi. Na primer, podjetje v avtomobilski industriji lahko razdeli svojo organizacijsko strukturo na podlagi svojih specifičnih izdelkov: SUV, limuzina, coupe. Druga možnost je zgraditi strukturo glede na vrste strank in opredeliti razdelitve kot so: elitne, srednje- in nizko-plačne stranke. Ali ustvarite geografske delitve za podjetje: Severna Amerika, Evropa, Azija.

Prednosti

Sektorska struktura krepi podjetje na različne načine. Posamezni oddelki podjetja so finančno neodvisni in jim omogočajo, da določijo jasne poti odgovornosti in odgovornosti. Finančna neodvisnost ustvarja tudi sodelovanje med oddelki brez konkurence. Različne specializacije (oddelki) pomagajo zaposlenim pri nadaljnjem razvoju njihovih veščin na svojem strokovnem področju. Ker je vsak oddelek neodvisen, se lahko hitro odzove na zunanje spremembe v poslovnem okolju, ne da bi prizadel delitve podjetja.

Slabosti

Organizacijska struktura oddelka je lahko tudi nagnjena k slabostim. Ker je vsak oddelek neodvisen, vsi potrebujejo iste vire in funkcije, ki bi jih lahko delili. Tako imajo na primer vsi oddelki svoje lastne oddelke za trženje in človeške vire, ne pa centralno delovanje na ravni podjetja. Zaposleni se lahko počutijo bolj povezani z lastno delitvijo in ne do podjetja in njegovega poslanstva. Tehnični delavci se lahko počutijo ločeni od svojih sodelavcev v drugih oddelkih, kar lahko privede do pomanjkanja izmenjave informacij o razvoju na istem tehničnem področju.

Ključi za uspeh

Organizacijske strukture oddelkov najbolje delujejo za velika podjetja, ki delujejo na različnih geografskih območjih ali imajo ločene manjše organizacije, ki pokrivajo različne vrste proizvodov ali tržna območja. Najpomembnejši element uspeha za podjetja z delitveno strukturo je učinkovito upravljanje. Izvršilno vodstvo mora imeti dobro razumevanje delovanja vsakega oddelka in biti sposobno svetovati vodjem oddelkov, kako izvajati nove strateške usmeritve ali kako učinkoviteje sodelovati z drugimi oddelki.

 

Pustite Komentar