Osnove upravljanja pogodb

Upravljanje pogodb se nanaša na upravljanje pravnih razmerij podjetja s prodajalci, zaposlenimi, strankami in drugimi tretjimi osebami. Osnove upravljanja pogodb so za lastnike malih podjetij pomembne za razumevanje. Pogodbe so lahko kompleksne in zahtevajo pozornost do podrobnosti. Pravilno upravljanje pogodb zagotavlja odprto komunikacijo med zainteresiranimi stranmi v podjetju.

Pomen pogodb

Podjetja se nenehno ukvarjajo s pravno zavezujočimi sporazumi ali pogodbami. Nekatere od teh so očitne, ko na primer lastnik podjetja podpiše pogodbo o dobavi blaga ali storitev tretji osebi. V drugih primerih se pogodbe sklepajo ustno ali manj formalno. Podjetja izdelujejo račune za nakup ali naročila, na primer večkrat na dan. Te vrste pogodb so prav tako pomembne kot bolj formalne pogodbe. Na osnovni ravni morajo vse pogodbe vključevati sprejemanje pogojev s strani obeh strank. Torej, tudi v preprosti transakciji, kot je prodaja izdelka stranki, so pogoji dogovorjeni, čeprav implicitno. V tem primeru se podjetje strinja, da bo kupcu zagotovilo kakovosten izdelek v zameno za plačilo. Če bi podjetje zagotovilo izdelek in bi kupec nato zavrnil plačilo, bi stranka kršila pogodbo, podjetje pa bi imelo pravni zahtevek za vračilo plačila.

Ustanovitev skupine za upravljanje pogodb

Ker pogodbe prevladujejo skoraj v vseh vidikih poslovanja, se mnoga podjetja odločijo za ustanovitev skupine za upravljanje pogodb, ki bo nadzorovala podrobnosti vseh pogodb, ki jih ima organizacija. V malem podjetju lahko skupina za upravljanje pogodb sestavljajo samo lastnik podjetja in generalni direktor, toda idealno je, da bo del skupine za upravljanje pogodb del vsakega od glavnih nalog družbe, vključno s človeškimi viri, financami in tehnologijo. Odgovornost ekipe je, da oblikujejo poslovne politike in postopke glede na način izvajanja pogodb. Lahko na primer narekuje, da družba vključuje vsa svoja potrdila o zavrnitvi odgovornosti, pri čemer navaja, da je "vsa prodaja dokončna". Skupina za upravljanje pogodb se redno sestaja tudi, da bi pregledala glavne pogodbe podjetja s prodajalci in drugimi tretjimi strankami, da bi zagotovila, da družba dobi pošteno ceno in izpolnjuje pogoje iz navedenih pogodb.

Zagotavljanje kakovosti

Drug bistven element pri upravljanju pogodb je zagotavljanje kakovosti blaga in storitev, ki se izmenjujejo znotraj podjetja in zunaj njega. Ekipa za upravljanje pogodb je odgovorna za to, da so vse pogodbe podjetja poštene in točne, vendar je pomembno tudi zagotoviti, da podjetje samo izpolnjuje vse pogoje pogodb, v katerih je podpisnik. Na primer, podjetje bo verjetno imelo pogodbo z najemodajalcem za svoje prostore. Bistveno je zagotoviti, da se upoštevajo vsi pogoji, navedeni v najemu, in da podjetje ne stori ničesar, da bi ogrozilo svoje nadaljnje poslovanje.

Zagotavljanje spoštovanja

Včasih ena ali obe pogodbeni stranki ne izpolnjujeta pogojev pogodbe. Upravljanje pogodb zato vključuje tudi reševanje sporov, ko se pojavijo. Včasih so konflikti preprosta stvar napačne komunikacije ali nepopolnega branja in pregleda pogodbe. Včasih se pogodbene stranke namerno izogibajo zamenjavi denarja ali izpolnjevanju pogoja, določenega v pogodbi. V vsakem primeru bi morala biti prva obrambna linija podjetja komunikacija z drugo stranko, da bi poskusili rešiti spor na enostaven način. Če se to ne zgodi, se bo podjetje morda moralo posvetovati z odvetnikom.

 

Pustite Komentar