Načrtovanje in načrtovanje kritičnih poti

Vodenje projektov na splošno zahteva usmerjanje vrste časovno omejenih dejavnosti in nalog, da bi dosegli cilje projekta. Pravilno razporejanje, upravljanje virov in spremljanje je ključnega pomena. Ena od glavnih tehnik načrtovanja in načrtovanja za vodenje projektov se imenuje metoda kritične poti ali analiza kritične poti. Prvič je bil razvit v petdesetih letih in kmalu je bil sprejet kot orodje za upravljanje kompleksnih zveznih obrambnih projektov. Zdaj se v poslovnih organizacijah uporablja za načrtovanje in upravljanje različnih projektov in programov.

Dejavnosti in naloge

Analiza kritičnih poti se začne s pripravo seznama vseh dejavnosti in nalog, ki so potrebne za dokončanje cilja. Poleg zahtev glede uspešnosti zaposlenih lahko projektne dejavnosti vključujejo na primer kakršno koli usposabljanje osebja ali zunanje dejavnosti, ki so morda potrebne za dosego cilja. Vsaka dejavnost in naloga je označena za kasnejšo povezavo z medsebojno odvisnimi dejavnostmi in nalogami.

Časovni roki

Pri načrtovanju kritične poti se časovni okviri uporabljajo za določitev časa, ki je potreben za dokončanje določene naloge ali dejavnosti, kar je na splošno potrebno za razvoj realne ocene za dokončanje končnega cilja. Druga možnost je, če imate 10-tedenski rok za dokončanje cilja projekta, potem morate določiti realne roke za vsako nalogo in dejavnost, ki deluje v roku, določenem za projekt. Na grafikonu analize kritične poti se časovne ocene zabeležijo ob seznamu za vsako nalogo ali dejavnost.

Zaporedje

Eden od glavnih konceptov v analizi kritične poti se nanaša na dejavnosti in naloge zaporedja. Pri načrtovanju to priznava, da je treba nekatere dejavnosti najprej opraviti, preden se lahko izvedejo druge. Te se imenujejo vzporedne dejavnosti. Časovno zaporedje vključuje ugotavljanje vzporednih dejavnosti in nalog ter njihovo ustrezno naročanje v časovnem razporedu projekta. Pri načrtovanju analize kritične poti lahko načrtovalci preprosto načrtujejo natančne zaporedje in časovne razporede za vzporedne naloge in dejavnosti.

Koristi

Analiza kritičnih poti je učinkovita tehnika za vodenje projektov. Pomaga vodjem projektov pri razvoju časovnih rokov in rokov za naloge in dejavnosti. Tudi z ugotavljanjem medsebojnega razmerja med dejavnostmi in nalogami lahko vodje projektov bolje razvijejo časovna zaporedja in določijo prednostne naloge za zmanjšanje možnosti za zamude pri projektih. Za kompleksne projekte je lahko koristno pri ocenjevanju problemov, ki se pojavijo v fazi izvajanja projektnega načrta.

 

Pustite Komentar