Kritične in vidne dejavnosti za srednji management

Srednji menedžerji imajo številne splošne in funkcionalne nazive delovnih mest, vključno z vodjem oddelkov, vodjem skupine, vodjem proizvodnje in vodjem trženja. Imajo odločilno vlogo pri malih podjetjih z izvajanjem odločitev, ki jih sprejemajo višji vodstveni delavci. To dosegajo s svojo vidno prisotnostjo v podjetju, vsakodnevnim nadzorom in motiviranjem zaposlenih. Z razvojem zaposlenih imajo srednji menedžerji ključno vlogo pri izboljšanju produktivnosti, učinkovitosti in zadovoljstva strank.

Povezava

Srednji menedžerji tvorijo kritično in vidno povezavo med vašimi višjimi menedžerji in zaposlenimi. Razumejo strategijo podjetja in jo posredujejo zaposlenim na način, ki se nanaša na vsakodnevna delovna mesta delavcev. Tesno sodelujejo pri vsakodnevnih dejavnostih zaposlenih in prepoznavajo kakršne koli težave ali težave, ki jih mora vodilna ekipa poznati. V tem smislu imajo pomembno vlogo pri ohranjanju dobrih odnosov med zaposlenimi.

Razvoj

Z ravnanjem kot mentorji svojim timom, srednji menedžerji pomagajo razvijati spretnosti in znanje, ki so bistvenega pomena za uspeh vašega podjetja. To počnejo z rednim ocenjevanjem zaposlenih in z uvajanjem usposabljanja ali razvoja za uskladitev posameznikovih veščin s sedanjimi in prihodnjimi potrebami podjetja.

Cilji

Srednji menedžerji imajo ključno vlogo pri uresničevanju splošnih ciljev vašega podjetja z organiziranjem virov in delovnih obremenitev njihove ekipe za doseganje posameznih ciljev posameznih oddelkov. Če je splošni cilj vašega podjetja povečati obseg poslovanja za, recimo, 20 odstotkov, morajo tržni menedžerji razviti kampanje in svoje proračune dodeliti za pridobivanje več podjetij. Vodja proizvodnje mora zagotoviti, da ima proizvodne zmogljivosti za doseganje višjih proizvodnih ciljev. Vodja upravljanja s človeškimi viri mora razviti programe zaposlovanja in usposabljanja za izgradnjo delovne sile, ki lahko izpolni vaše strateške cilje.

Vpliv

Kljub očitnemu pomenu srednjih menedžerjev mnoga podjetja zmanjšujejo velikost in obseg svojih srednjih vodstvenih ekip, v skladu s "Harvard Business Review". "Pregled" ugotavlja, da mlajši zaposleni ne obravnavajo več srednjega menedžerja kot strokovnega mentorja, raje pridobivajo svoje znanje in veščine prek interneta ali socialnih medijev. Podjetja prav tako nagibajo k zmanjšanju plasti srednjega vodstva v težkih gospodarskih razmerah, pravi Wharton Business School.

 

Pustite Komentar