Kako spremeniti organizacijsko strukturo

Organizacijska struktura je formalna zasnova vodstvene hierarhije znotraj podjetja, ki določa tako odnose poročanja kot informacijske tokove. Organizacijska struktura podjetja je osnova, na kateri se oblikujejo operativne politike. Struktura ima pomembno vlogo tudi pri oblikovanju organizacijske kulture, podjetja pa lahko menijo, da je potrebno spremeniti organizacijsko strukturo, da ostanejo konkurenčna ali se prilagajajo spremembam v podjetju, industriji ali na trgu.

1.

V fazi načrtovanja vključite zaposlene z vseh ravni vaše organizacije. Pridobite povratne informacije od ključnih vodilnih delavcev in zaposlenih, da bi dobili globlji vpogled v praktična operativna vprašanja. Povabite enega ali dva vplivna delavca, da se udeležita načrtovanja. Poleg tega, da ponujajo edinstvene vpoglede, lahko ti zaposleni pomagajo drugim zaposlenim, da so obveščeni o procesu načrtovanja in hkrati razširjajo navdušenje nad spremembami.

2.

Redno sporočajte napredek pri načrtovanju v organizaciji. Pošljite posodobitve za celotno podjetje prek e-pošte ali glasila vašega podjetja, da bo sprememba v mislih zaposlenih že nekaj časa pred začetkom izvajanja. Izogibajte se temu, da bi se zaposleni zaradi spremembe spremenili v slepo, zlasti če so cilj zmanjšanja števila zaposlenih.

3.

Temeljito pojasnite razloge za spremembo, pa tudi koristi, ki jih bo imela sprememba za posamezne oddelke in zaposlene. Držite vsaj dva sestanka, da podrobno predstavite spremembo; eno z vodji oddelkov in eno z vašo celotno pisarno ali organizacijo, če je mogoče. Pošljite e-pošto z nadaljnjim opisom spremembe in kako bo vplivala na zaposlene na vseh ravneh organizacije. Uporabite pozitivni jezik, kolikor je mogoče, da bi poudarili koristi spremembe, namesto možnih pomanjkljivosti.

4.

Vodite z zgledom pri pobudi za spremembe in vključite svoje vrhunske menedžerje, da storijo enako. Javno pokažite svojo zavezanost spremembam s pomočjo neformalnih pogovorov in časa, ki ga porabite za načrtovanje in sporočanje podrobnosti spremembe.

5.

Če je mogoče, oddelek za spremembo razširi naenkrat, če je mogoče, da se zgodaj odkrijejo in obravnavajo logistična vprašanja. Spremeni načrte izvajanja sprememb po potrebi po reorganizaciji prvega oddelka. Hitro razširi naknadne spremembe, da se proces premakne in čim bolj zmanjša kratkoročni vpliv sprememb na splošno produktivnost.

Nasvet

  • Posvetujte se s pravnim svetovalcem, preden opravite kakršno koli odpuščanje, ki je potrebno zaradi spremembe strukture. Prepričajte se, da ste popolnoma v skladu z zakonodajo v smislu obveščanja, komunikacije in odškodnine med postopkom odpuščanja. Poskusite najti nove vloge za zaposlene v izločenih položajih, preden jih spustite.
 

Pustite Komentar