Kako oblikovati načrt delovne sile za obravnavo vrzeli v spretnosti

Učinkovito načrtovanje delovne sile pomaga organizaciji opredeliti in odpraviti vrzeli med delavci, ki so trenutno zaposleni, in osebjem, potrebnim za prihodnost. Zagotavlja tudi uskladitev zahtev delovne sile s strateškimi cilji in cilji podjetja. Če ne boste razvili celovitega načrta, bo vaša organizacija izpostavljena tveganju, da manjka priložnosti za razvoj ključnih talentov in pripravo posameznikov na nove naloge. To postavlja celotno podjetje v nevarnost, da izgubi svojo konkurenčno prednost.

Določanje strateške usmeritve

Preden začnete načrtovati delovno silo, morate vedeti, kje je vaše podjetje. Pregledajte strateški načrt vašega podjetja s poslovnimi vodji in analizirajte vrste dejavnosti, ki so potrebne za doseganje ciljev v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Morda boste želeli primerjati vašo delovno silo z industrijsko standardnimi modeli kompetenc, kot jih je objavilo Združenje za upravljanje operacij. Prav tako lahko skenirate delovna mesta, da vidite, katere veščine in sposobnosti najamejo vaši konkurenti.

Analiziranje spretnosti

Analizirajte svoje spretnosti in spretnosti za vaše delovno silo tako, da izvedete ocene uspešnosti in spretnosti za vsako vlogo, ki jo opravite v vašem podjetju. Ta dejavnost vam pomaga ugotoviti vrzeli med vašimi trenutnimi kompetencami delavca in želenim stanjem. Morda boste na primer ugotovili, da trenutni delavci nimajo vodstvenih sposobnosti, izkušenj in znanja. S temi informacijami lahko oblikujete program usposabljanja, ki obravnava te vrzeli v znanju. Ta korak v procesu načrtovanja delovne sile vam pomaga ugotoviti, kako se bo vaša delovna sila sčasoma spremenila zaradi prometa, upokojitve in zaposlovanja. Nato se lahko odločite za zmanjšanje, ponovno umerjanje, ponovno določanje prednostnih nalog ali ponovno uskladitev virov za razvoj specifikacij za vrste, številke in lokacije upravljavcev in zaposlenih, ki jih potrebujejo za prihodnost.

Ustvarjanje akcijskega načrta

Ko ugotovite, na katere veščine se želite osredotočiti in ugotovite trenutne vrzeli, lahko začnete postopek ugotavljanja, kako zapolniti vrzeli, določite načine za merjenje uspeha in sprejemate odločitve o zaposlovanju, usposabljanju, prestrukturiranju, sklepanju pogodb in načrtovanje nasledstva. To lahko vključuje oblikovanje, razvijanje in izvajanje tečajev, ki obravnavajo posebne vrzeli na področjih, kot so komunikacija, vplivanje ali strateško razmišljanje. Če želite dokumentirati te odločitve, ustvarite načrt, ki opisuje, kako nameravate preoblikovati svoje zaposlene v malih podjetjih. Uporabite predlogo s spletnega mesta, na primer spletno mesto Microsoft, ali pa ustvarite lastno obliko. Prepričajte se, da ste pred izvajanjem kakršnega koli načrta potrdili svoje predpostavke.

Izvajanje načrta

Uspešno načrtovanje realističnega načrta pomeni, da lahko uresničite rešitve in zagotovite, da so na voljo človeški in finančni viri, da bo vaše podjetje doseglo svoje cilje. Vaš načrt prav tako zagotavlja, da so vsi zaposleni ustrezno razumeli vloge in odgovornosti pri delu, in sprejeti so ukrepi za nenehno izboljševanje učinkovitosti vseh pobud. Na primer, lahko načrtujete zaposlitev univerzitetnih diplomantov z najnovejšimi tehnološkimi veščinami v družabnih medijih. To lahko podpira strategijo vašega podjetja za uporabo več tehnik trženja socialnih medijev za povečanje prodaje. Da bi to naredili, morate ciljno usmeriti prave univerzitetne programe, privabiti najboljše kandidate in najeti najsposobnejše diplomante za vaše podjetje.

 

Pustite Komentar