Kako določiti zadržani dobiček na bilanci stanja

Bilanca stanja vsebuje veliko finančnih informacij za lastnika malega podjetja. Bilanca stanja vsebuje dva stolpca; v levem stolpcu je prikazano premoženje podjetja, v desnem stolpcu pa so prikazane celotne obveznosti podjetja in zadržani dobiček ali lastniški kapital. Ker morajo desni in levi stolpci v bilanci stanja imeti enako vsoto, če poznate celotna sredstva in obveznosti vašega podjetja, lahko preprosto izračunate zadržani dobiček.

1.

Zapišite bilančno vsoto podjetja, kot je navedeno v levem stolpcu bilance stanja.

2.

Napišite lastne celotne obveznosti, ki jih najdemo v zgornji polovici desnega stolpca.

3.

Odštejemo skupne obveznosti iz celotnih sredstev; s tem boste dobili zadržani dobiček za vaše podjetje.

 

Pustite Komentar