Kako kontrolni mehanizmi vplivajo na štiri funkcije upravljanja?

Štiri funkcije upravljanja so načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadzor. Podjetja uporabljajo različne kontrolne mehanizme - poslovni načrt, oceno potreb, proračun, revizije, oblikovanje cen, komunikacije, usposabljanje, preglede uspešnosti in spodbude za zaposlene - za optimizacijo uspešnosti na vsakem od teh področij.

Načrtovanje

Oblikovanje in vzdrževanje poslovnega načrta prisili višje vodstvo, da razmisli o glavnih vprašanjih, ki vplivajo na sposobnost podjetja za uspeh. Ti dejavniki vključujejo tržno analizo, organizacijsko matrico, oblikovanje trženjske in prodajne strategije ter opis proizvodov ali ponujenih storitev. Poslovodstvo redno pregleduje in posodablja načrt glede na spremembe pogojev. Poročilo o oceni potreb je dodatno orodje, ki upravi pomaga opredeliti cilje in zahteve pred začetkom velikih projektov.

Vodilni

Dober vodja komunicira s svojim osebjem in spodbuja člane osebja, da povečajo svojo produktivnost. Redni sestanki osebja so koristno sredstvo komunikacije; v določenih okoliščinah deluje tudi škatla za pritožbe. Dodeljevanje spodbud za zaposlene - bonusi, povišanja plač, komp. Čas - so učinkoviti načini za izboljšanje morale in lojalnosti podjetij. Zagotavljanje dodatnega usposabljanja zaposlenih in možnost napredovanja je ključni dejavnik pri vzpostavljanju stabilne delovne sile.

Organiziranje

Povečanje donosnosti podjetja je ključ do optimalne organizacijske strukture. Poslovni načrt opisuje začetno organizacijo podjetja, vendar se bo to verjetno spremenilo, saj se podjetje spreminja in pridobiva iz znanja, pridobljenega z napakami in uspehi. Pri razdeljevanju finančnih poročil višjemu vodstvu je osebje obveščeno in spodbuja razprave o načinih za povečanje donosnosti podjetja in posameznih oddelkov.

Kontroling

V podjetju je veliko nadzornih mehanizmov. Močna služba za kadrovske zadeve nadzoruje menedžerje in preprečuje zlorabo zaposlenih. Pregledi uspešnosti zaposlenih in spodbude pomagajo pri nadzoru zaposlenih. Oddelki za skladnost nadzorujejo pravno tveganje in spremljajo poslovanje, da bi zagotovili, da podjetje upošteva državna in zvezna pravila. Finančni proračuni in računovodske revizije nadzorujejo finančno tveganje. Cene izdelkov nadzirajo tržna prizadevanja. Vsi različni oddelki morajo sodelovati pri ustvarjanju močne in donosne družbe.

 

Pustite Komentar