Kako nastaviti neprofitno režijsko stopnjo

Mnoge neprofitne organizacije zagotavljajo storitve, ki ustrezajo potrebam skupnosti, vključno z manj sreče. Ponujajo svetovanje, opravljajo koncerte ali zagotavljajo usposabljanje. Te organizacije morajo določiti stopnje neprofitnih režijskih stroškov, da bi razumele svoje skupne finančne stroške za zagotavljanje teh storitev.

Namen

Organizacija uporablja neprofitne režijske stroške za zaračunavanje režijskih stroškov za posamezne storitve. Organizacija prevzame te stroške, da ostanejo in še naprej opravljajo storitve. Njegova sposobnost je odvisna od dejavnosti, ki jih financirajo režijski stroški.

Oceniti

Stopnja neprofitnih režijskih stroškov se nanaša na ukrep, ki se uporablja za zaračunavanje režijskih stroškov za posamezne storitve. Režijski stroški so tisti, ki niso neposredno povezani s ponujeno storitvijo, kot so administrativni stroški ali amortizacija zgradbe. Čeprav se ti stroški ne nanašajo neposredno na storitev, povečujejo stroške organizacije. Stopnja režijskih stroškov določa določen znesek, ki se doda stroškom vsake opravljene storitve. Organizacija izračuna stopnjo z zbiranjem specifičnih informacij.

Premisleki

Organizacija mora oceniti svoje režijske stroške in število storitev, ki jih bo zagotovila v enem letu. Ocenjene režijske stroške zbira s pregledom proračuna za odhodke in ugotavljanjem teh stroškov. Organizacija oblikuje svoj proračun stroškov, tako da oceni število storitev, ki jih pričakuje.

Izračun

Organizacija doda svoje splošne stroške za določitev skupnih splošnih stroškov. Nato skupne režijske stroške deli na pričakovano število storitev, zagotovljenih za to leto. Rezultat je enak stopnji neprofitnih režijskih stroškov. Organizacija doda ta znesek stroškom vsake storitve, da določi skupne stroške.

 

Pustite Komentar