Teme za predstavitev varnosti

Obravnavanje varnosti zagotavlja pomembne priložnosti za celotno podjetje in ponuja ugodnosti, kot so nižji stroški in tveganja, nižje stopnje odsotnosti in prometa, močnejši ugled za korporativno odgovornost, večja moralna sposobnost in večja produktivnost. Spodbujanje varnega delovnega mesta pomeni izobraževanje vseh zaposlenih o pomembnosti upoštevanja vseh varnostnih postopkov in politik.

Prepoznavanje nevarnosti

Eden od učinkovitih načinov za ugotavljanje nevarnosti pri zaposlitvi je vključitev analize nevarnosti za delo, ki jo imenujemo tudi analiza varnosti zaposlitve, v vaš program usposabljanja. Analiza nevarnosti za delo zasleduje posamezne delovne naloge kot sredstvo za prepoznavanje potencialnih nevarnosti pred pojavom incidenta. Ta dejavnost se osredotoča na odnos med zaposlenim, nalogo, uporabljenimi orodji in delovnim okoljem. Imeti sveže oči in roke na način, kako se vsako delo izvaja, lahko razkrijejo nevarnosti, ki so bile prej prezrte. Ko se ugotovijo vse možne nevarnosti, se lahko izvede akcijski načrt za odpravo ali zmanjšanje nevarnosti na zadovoljivo raven.

Osebna varovalna oprema

Če se ugotovijo varnostne nevarnosti ali verjetnost nevarnosti, delodajalec odloči, ali te nevarnosti zahtevajo uporabo osebne zaščitne opreme ali zaščitnih oblačil, kot so zaščita oči, rok, obraza ali glave. Obveznost je, da delodajalec izbere ustrezno in ustrezno opremljeno opremo, ki je primerna za zaščito zaposlenih pred temi nevarnostmi in zagotavlja, da vsak zaposleni prejme temeljito usposabljanje za uporabo vsake vrste opreme. Zaposleni morajo vedeti, katere delovne naloge zahtevajo osebno varovalno opremo, kako pravilno nositi in prilagoditi opremo, tveganja pred katerimi se varujejo in kako pogosto je treba njihovo opremo pregledati.

Varnostni znaki in signali

Delodajalci morajo delavcem zagotoviti, vzdrževati in usposabljati o pomenu varnostnih znakov in signalov v okoliščinah, kjer obstajajo varnostne nevarnosti. Delodajalci upoštevajo rezultate ocen nevarnosti zaposlitve, da bi določili ta področja. Čeprav varnostni znaki in signali ne morejo nadomestiti obvladovanja tveganj za zaposlene, pomagajo pri opozarjanju zaposlenih na pomembno tveganje in zaposlene obveščajo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s temi tveganji. Delodajalci lahko usposabljajo zaposlene o pomembnosti varnostnih znakov in signalnih informacij, kot so kategorija (prepoved, opozorilo, obvezno, nujno), barva in simbol.

Samopregled

Samopregled je splošno priznana metoda, ki se uporablja za rutinsko ugotavljanje nevarnosti. Izvajanje samopregleda omogoča delodajalcem in zaposlenim, da delajo skupaj z varnostnimi kontrolnimi seznami, analizo tveganj za delo, raziskavami in ugotavljanjem dejstev za primerjavo s standardi za varnost in zdravje pri delu ter določijo ukrepe, potrebne za reševanje morebitnih težav. Prevzemanje odgovornosti za procese, ki delavce varujejo, omogoča delodajalcem, da redno pregledujejo in analizirajo delo s posameznimi zaposlenimi. Ta praktični pristop k usposabljanju na področju varnosti lahko tudi okrepi zaposlenim pomembnost opozarjanja na potencialno nevarne situacije.

 

Pustite Komentar