Postopki revizije prodaje

Revizija prodaje se osredotoča na dejavnosti in uspešnost prodajnega osebja vašega podjetja. Pregled lahko opravijo notranji ali zunanji revizorji, odvisno od vaših ciljev revizije. Posojilodajalci in potencialni vlagatelji lahko zahtevajo zunanjo revizijo, da ocenijo tveganje podjetja kot naložbo. Notranje revizije vam pomagajo najti področja, kjer lahko izboljšate proces ali ustvarite več prodaje.

Najem in usposabljanje

Začnite revizijo tako, da pregledate postopek najema za nove prodajne sodelavce, vključno s preverjanjem preteklosti in skrbnim pregledom. Aplikacijska in orientacijska dokumentacija mora biti standardizirana. Kopije plačnih pogodb in pogodb o zaposlitvi morajo biti v osebnem dosjeju vsakega zaposlenega. Analizirajte svoj izbirni postopek, če je prihodek od prodaje na prodajnem oddelku nenavadno visok za industrijo ali pa se nedavni najemi niso izvajali v skladu s standardi podjetja.

Tržni pogoji

Zunanji dejavniki na trgu lahko vplivajo na uspešnost prodajnega oddelka. Analizirajte moč vaše konkurence, da vidite, ali bo prodajni proces podjetja dovolj, da boste lahko sledili vašim konkurentom. Razvijte profil ciljne stranke, vključno s starostjo stranke, zakonskim stanjem, stopnjo izobrazbe, plačo in motivacijo za nakup. Tako lahko prodajna ekipa prilagodi svoj pristop k tipom strank, s katerimi se bo najverjetneje srečala.

Postopki prodaje

Primerjajte idealne prodajne postopke na papirju z dejanskim poslovanjem podjetja. Uporaba popustov in drugih spodbud za privabljanje kupcev mora biti v skladu s trgom in vam omogoča, da ustvarite dobiček iz vaših promocij. Spremljajte napredek prodajnega oddelka pri njegovih kratkoročnih in dolgoročnih ciljih. Vodja oddelka mora biti sposoben jasno sporočiti pomembne cilje preostalemu prodajnemu osebju.

Storitev za stranke

Preglejte dejavnosti za storitve za stranke vašega podjetja po prodaji, kot so stik s strankami, čakalni čas klicnega centra, nadaljnja komunikacija, hitrost dostave in odstranitev stare opreme, kot je bilo obljubljeno strankam. Da bi zbrali te informacije, lahko revizorji pošljejo ankete nekaterim vašim preteklim strankam. Vse postavke bi morale biti na voljo kupcu, če jih vaš sistem upravljanja inventarja navaja kot na zalogi.

Officeovo okolje

Notranje okolje podjetja vpliva tudi na prizadevanja svojih prodajalcev. V najboljšem interesu delodajalca je zagotoviti pozitivno delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni dosežejo svoj potencial. Prodajni oddelek bi moral biti sposoben komunicirati z drugimi oddelki, da bi zagotovil učinkovito izvajanje naročil skozi sistem. Pričakuje se, da bo prodajna ekipa dokončala administrativno delo, kot so poročila o stroških, časovne izkaznice in poročila komisij za računovodsko osebje podjetja.

 

Pustite Komentar