Sezonski dejavniki, ki izkrivljajo analizo razmerja

Finančni kazalniki so izračuni, razviti z uporabo podatkov iz računovodskih izkazov podjetja. Vodstvo, vlagatelji in posojilodajalci analizirajo finančne kazalnike za prikaz uspešnosti podjetja in finančnega zdravja. Čeprav so finančna razmerja pomembna analitična orodja, zanje veljajo omejitve. Sezonski dejavniki - predvidljivi dogodki, ki so skupni vaši vrsti poslovanja ali industriji - lahko vplivajo na razlago finančnih podatkov in izkrivljajo analizo finančnih kazalnikov.

Finančni kazalniki

Finančni kazalniki se imenujejo glede na vrsto zagotovljenih informacij. Kazalniki likvidnosti na primer odgovarjajo na vprašanja o sposobnosti podjetja, da hitro likvidira sredstva za kritje tekočih obveznosti. Drugi finančni kazalniki so finančni vzvod, dobičkonosnost in upravljanje premoženja ali dejavnosti. Učinkovita analiza teh finančnih količnikov zahteva uporabo referenčnih točk ali meril za primerjavo. Razumevanje, kako sezonski dejavniki vplivajo na finančne informacije, lahko prepreči napačno razumevanje.

Sezonski izdelki in storitve

Posel v poslovnem obdobju izven sezone lahko izkrivlja analizo deleža dejavnosti ali dobičkonosnosti za podjetja, ki prodajajo sezonske izdelke ali storitve. Sezonska zaloga ali nihanja prihodkov, ki ne temeljijo na prodaji, lahko umetno zvišajo ali zmanjšajo vrednost sredstev podjetja. Na primer, računovodski izkazi podjetja, ki čaka na nakup velikih količin zalog v času izven sezone, da bi imeli koristi od nižjih cen, se lahko zdi, da kažejo slabo prodajo, če je zaloga visoka ali je slaba likvidnost, če je inventar namenoma nizek. Izogibajte se razvrednotenju sredstev podjetja in izkrivljanju stopenj obračanja zalog z uporabo povprečnih mesečnih zalog namesto začetnih in končnih zalog za izračun razmerja aktivnosti ali upravljanja sredstev.

Vreme

Predvidljive ekstremne vremenske ali sezonske spremembe lahko izkrivljajo analizo finančnih kazalnikov, zlasti pri primerjavah podjetij iz različnih geografskih regij. Podjetje za les, ki oskrbuje gradbeno industrijo, lahko pričakuje zmanjšanje prihodkov v običajnih sezonskih vremenskih razmerah v enem delu države. Finančne informacije, ki se uporabljajo za izračun razmerja za nego trate ali strešne kritine, lahko odražajo nizke prihodke ali povečane stroške v določenih letnih časih. Analiza finančnih kazalnikov mora vključevati upoštevanje vremenskih dejavnikov. Podjetja lahko odpravijo izkrivljanje prihodkov in odhodkov z zgodovinskimi primerjavami istega obračunskega obdobja v obdobju nekaj let.

Počitnice

Podjetja, ki se osredotočajo na prodajo počitniških predmetov ali storitev, imajo pogosto omejeno obdobje dejavnosti, ki se odraža v računovodskih izkazih. Računovodski izkazi ne bodo odražali bilance finančnih aktivnosti skozi vse leto. Podjetje lahko sprejme poslovno leto ali obračunska obdobja, ki pomagajo prikazati najbolj aktivna obdobja. Računovodje lahko za izračun finančnih količnikov uporabljajo formule za porazdelitev prodaje, izdatkov in stopenj obračanja zalog v proračunskem letu ali obračunskih obdobjih. Izbira referenčnih točk, ki so pomembne za vrsto posla, preprečuje izkrivljanje pri primerjanju podjetij.

 

Pustite Komentar