Prodaja delnic navadnih delnic

Mala podjetja ali zagonska podjetja pogosto iščejo dodatna sredstva za financiranje raziskav, razvoja in rasti. Kot zasebna podjetja lahko ponudijo navadne delnice prek zasebnih naložb. Kupci zasebnih delnic so prepovedani preprodaje, če delnice ne izpolnjujejo določenih meril.

Pravni okvir

Podjetje lahko prodaja oproščene zasebne delnice - tiste, ki jih izdajatelj ni registriral pri Komisiji za vrednostne papirje - z upoštevanjem pravil, določenih v Uredbi D SEC, oddelki 501 do 506. Pravilo 504 omejuje prodajo zasebnih delnic na 1 $ več kot 12 mesecev. Ponudba mora izpolnjevati vse zahteve „modrega neba“ in upoštevati predpise o boju proti goljufijam in civilni odgovornosti. Ponudbe v skladu s pravilom 505 veljajo za transakcije do 5 milijonov dolarjev v 12 mesecih. V skladu s členom 505 lahko prodajate poljubnemu številu akreditiranih vlagateljev - ljudi, ki izpolnjujejo določene standarde bogastva - in do 35 neakreditiranih vlagateljev. Pravilo 506 je podobno pravilu 505, razen če pravilo ne omejuje denarja, ki ga lahko povišate, in morate sprejeti ukrepe za zagotovitev, da so neakreditirani vlagatelji dovolj "prefinjeni", da prevzamejo tveganje naložbe.

Filings

Vnesti morate obrazec SEC v roku 15 dni od prodaje zasebnih vrednostnih papirjev v skladu z uredbo D. Izpolnite obrazec v podatkovni zbirki EDGAR SEC po pridobitvi "ključa za indeksiranje na osrednjem mestu". Na obrazcu izberete pravilo, po katerem iščete izvzetje, in zagotovite razkritja. Dokument o razkritju je memorandum o zasebnem plasiranju ali PPM, ki opisuje poslovanje in njegove naročnike. Potencialnim vlagateljem morate omogočiti dostop do PPM in morebitnih dopolnilnih ali popravnih informacij in morate biti sposobni dokumentirati, da ste to zagotovili.

Ponujajo vrste

Ponudba »vse ali nič« od vas zahteva, da vzpostavite skrbniški račun, ki bo imel sredstva za vlagatelje, dokler ne položite vseh delnic najpozneje do datuma odpovedi ponudbe. Če vam ne uspe, morate povrniti vsa denarna sredstva, ki ste jih zbrali. Ponudba »najboljših prizadevanj« morda nima datuma prenehanja in zahteva samo, da prodate določeno minimalno število vrednostnih papirjev. V skladu z izvzetjem iz pravila 506 mora izdajatelj sprejeti razumne ukrepe, da dokaže, da imajo neakreditirani vlagatelji zadostno poslovno prefinjenost. Namesto tega lahko ti vlagatelji dobijo pomoč od „zastopnika za nakup“, ki je usposobljen za presojo ponudbe. Zastopnik se ne more povezati z izdajateljem ali njegovim posredniškim podjetjem.

Equity Crowdfunding

V času pisanja tega dokumenta SEC še ni uveljavil pravil o kapitalskem financiranju, ki jih vsebuje Zakon o podjetniških ustanovah za Jumpstart iz leta 2012. Po začetku delovanja zakon dovoljuje zasebnim družbam, da prodajajo javnosti do 1 milijona dolarjev letno na zalogi. Podjetja lahko prosto oglašujejo svoje vrednostne papirje in jim ni treba omejiti prodaje akreditiranim vlagateljem. Znesek, ki ga lahko kupi vsak vlagatelj, je odvisen od omejitev prihodkov. Obljublja, da bo odprla nov kanal, ki bo zasebnim podjetjem omogočal prodajo omejenih, neregistriranih navadnih delnic in drugih vrednostnih papirjev.

Premisleki

Tipično občinstvo za zasebne deleže vključuje prijatelje in družino, vlagatelje tveganega kapitala, vlagatelje »angelov« in hedge sklade. Ko bo množično financiranje potekalo, se bo občinstvo razširilo na širšo javnost. Ob predpostavki, da želite ohraniti nadzor nad svojim poslovanjem, lahko omejite prodajo navadnih delnic in morda raje izdate delnice brez glasovalnih pravic za zasebne prednostne delnice. Odločite se lahko, komu boste prodali, vendar pa lahko v skladu s pravilom SEC 144 zasebni delničar po enem letu zahteva odstranitev legende delnice, ki omejuje nadaljnjo prodajo. Po odstranitvi legende lahko delničarji javno objavijo vaše neregistrirane navadne zaloge na borzi. Vlagatelji, ki imajo v lasti velike bloke z omejenimi zalogami, jih lahko preprodajo z novo zasebno ponudbo.

 

Pustite Komentar