Kakšne so odločitve pri nadzoru projekta?

Tudi osnovni projekti vsebujejo številne komponente, ki lahko vplivajo na možnosti za uspešen zaključek. Ena glavnih nalog projektnega vodje je spremljanje vseh elementov projekta in sprejemanje odločitev, ki vodijo projekt v okviru parametrov projektnega načrta. Ta sklop odločitev vodje projekta predstavlja glavni vir nadzora projekta.

Področje uporabe

Številni vodje projektov se morajo spopasti z vprašanjem širjenja področja, ki se pojavi, ko stranka ali višja oseba zahteva dodatna dela, ki niso navedena v projektnem načrtu. Obvladovanje obsega in širine obsega predstavlja ključne odločitve za nadzor projekta. Spremembe obsega vplivajo na vse druge vidike projekta in pogosto prispevajo k neuspehu projekta. Ko se pojavi zahteva za spremembo področja uporabe, vodja projekta pogosto postavi v neroden položaj, ko izbere bodisi pravočasno izvedbo projekta bodisi odtujitev osebe, ki je zaprosila. Če vaše podjetje opravi projektno delo za stranke, naročite svojim strankam, da neposredno zahtevajo spremembe projektov do vas, lastnika podjetja, in ne do vodje projekta.

Razporedi

Vodja projekta mora izdelati številne ali razporejene odločitve, pogosto na podlagi napovedi urnika. Začetna kontrola časovnega razporeda vključuje določitev izhodišč, celotnega časovnega načrta projekta in časovnega razporeda mejnikov. Kontrola tekočega razporeda zahteva, da vodja projekta oceni in revidira urnik glede na težave, pri čemer ima prednost rešitve, ki ne vplivajo na datum zaključka. V nekaterih primerih, kot je naravna nesreča, ki zapre distribucijsko napravo ključnega prodajalca, mora vodja projekta spremeniti časovni razpored dokončanja.

Kakovost in nadzor tveganj

Vodja projekta mora sprejeti tudi odločitve glede kakovosti in nadzora nad tveganji. Če se zmanjša kakovost dela na projektu, kot je projektna komponenta, ki zagotavlja podstandardno funkcionalnost, lahko vodja projekta izvede prilagoditve procesa ali osebja. Vodja projekta mora tudi v največji možni meri nadzorovati predvidljiva tveganja. Ključne taktike za obvladovanje tveganj vključujejo razvoj delovnih okolij, alternativnih dobaviteljev za ključne komponente in nepredvidene proračune.

Popravek

Popravek predstavlja eno od glavnih vrst odločitev pri nadzoru projekta. Vodja projekta mora ostati seznanjen s ključnimi kazalniki uspešnosti, napredkom pri doseganju mejnikov in splošnim napredkom projekta. Ko so številke ključnih kazalnikov uspešnosti kratke ali če se napredek dovolj upočasni, da bi ogrozil zaključek mejnika ali zaključek projekta, mora vodja projekta odločiti o ustreznih popravkih. Popravki se lahko gibljejo od manjših sprememb urnika do večjih sprememb v dolžnostih članov projektne skupine.

 

Pustite Komentar