Kakšna je razlika med neformalno in formalno organizacijo?

Koncepti formalnih in neformalnih organizacij se nanašajo na naravo odnosov in procesov na delovnem mestu. Formalna organizacija je dobesedna struktura organizacije, vključno z njeno organizacijsko shemo, hierarhičnimi odnosi poročanja in delovnimi procesi. Neformalna organizacija, ki se pogosto imenuje vinska trta, so neformalni delovni odnosi, ki se razvijajo v organizacijah in močno prispevajo k delovni kulturi.

Organizacijska shema

Organizacijska shema učinkovito opisuje strukturo formalne organizacije. Prikazuje hierarhijo od direktorja in najvišjega vodstva do srednjih vodstvenih delavcev. Prikazuje tudi horizontalne medsebojne povezave različnih funkcionalnih oddelkov ali oddelkov. Organizacijska shema zagotavlja funkcionalni okvir in je pomembna na delovnem mestu za vzpostavitev stabilnosti, jasnosti v delovnih razmerjih in poročanje o odnosih med nadrejenimi in podrejenimi.

Vinska trta

Čeprav najvišje vodstvo v nekaterih podjetjih ne razmišlja o realnosti neformalne organizacije, ko poskuša vzpostaviti kulturo, ima pomemben vpliv na dinamiko delovnega mesta. Zaposleni medsebojno komunicirajo ob kosilu, v sobi za počitek in v vsakodnevnih interakcijah. Ta srečanja pozitivno ali negativno vplivajo na občutek pripadnosti vsakega zaposlenega na delovnem mestu. Če so ta srečanja na splošno negativna, je delovna morala navadno slaba.

Politika pisarne

Ravnovesje

Ko se zaposleni na čelu napredujejo na vodstvene položaje, pogosto pozabijo na pomen uravnoteženja formalne strukture in neformalnih mrež znotraj organizacij. Pomembna sta disciplinirana struktura in jasna razmerja poročanja. Vendar imajo upravljavci tudi veliko, kar si lahko pridobijo, če se spomnijo, da so neformalna omrežja resnična in koristna. Vodstvo lahko pogosto dobi največ vpogleda v to, kako se zaposleni počutijo in kako delujejo oddelčne ekipe preko neformalnih, prijateljskih pogovorov. Medtem ko so formalni odnosi ključni za uresničevanje organizacijskih in sektorskih ciljev, so včasih omejevalni za odprto interakcijo.

Razumevanje neposrednih poročevalskih razmerij, opisanih v organizacijski shemi, je pogosto manj pomembno kot poznavanje "ljudi, ki gredo" v vašem podjetju. Za ambiciozne zaposlene lahko to pomeni preseganje neposrednih sodelavcev in menedžerjev ter iskanje koristnih mentorjev in notranjih trenerjev, ki jim želijo pomagati. Informacijska komunikacijska omrežja so tudi uporabno sredstvo za učenje, kako podjetje deluje samo preko tistega, kar je preneseno iz vodstva.

 

Pustite Komentar