Kakšna je razlika med vodstvenim stilom in vodstvenimi lastnostmi?

Ljudje na vodilnih položajih v malih podjetjih lahko s svojimi dejanji, odločitvami in splošnimi stili vodenja spodbujajo podporno in produktivno delovno okolje. Poleg spodbujanja prijetnega delovnega okolja lahko stil vodenja in lastnosti vodij in nadzornikov vplivajo tudi na spodnji del poslovanja.

Slog in lastnosti

Razlika med stiloma vodenja in lastnostmi je subtilna, vendar pomembna. Slog vodenja se nanaša na metode, ki se uporabljajo za upravljanje skupine posameznikov. Poleg tega se stil vodenja nanaša na metode in teorije, ki se uporabljajo za reševanje problemov in sprejemanje odločitev. Nasprotno pa lastnosti vodenja opisujejo značilnosti in osebnostne lastnosti, ki so običajne med voditelji ali tistimi, ki so na položaju avtoritete. Značilno je, da lastnosti vodenja zajemajo fizične, čustvene, socialne in intelektualne značilnosti.

Slogi vodenja

Vodstvo izvaja nadzor nad svojimi zaposlenimi, tako kot svetovni voditelji obvladujejo državo. Slogi vodenja vodijo lestvico od avtokratskega, v katerem imajo voditelji popoln nadzor, do bolj participativnega sloga, v katerem voditelji spodbujajo sodelovanje in povratne informacije zaposlenih. Drugi slogi vodenja lahko vključujejo birokratski slog vodenja, ki zahteva, da vsi člani tima spoštujejo stroga pravila in postopke, ter laissez-faire slog, ki članom skupine prepušča lastne pripomočke pri opravljanju dela.

Lastnosti vodenja

Vodstvene lastnosti predstavljajo posamezne značilnosti, ki se pojavljajo v ustvarjanju posebnega sloga vodenja. Predstavljajo značilnosti, kot so samozavest, ambicija in visoka energija, ki jih navadno najdemo med voditelji, ki predstavljajo širok spekter stilov vodenja. Druge lastnosti vodenja vključujejo sposobnost učinkovitega komuniciranja, motiviranja drugih in večopravilnega dela. Te lastnosti voditeljem omogočajo, da oblikujejo stil vodenja, ki bo premaknil svoje ekipe ali oddelke k uresničevanju ciljev in pobud podjetja.

Premisleki

Vrsta vodstvenega sloga, ki je najprimernejša za menedžerje in nadzornike v vašem malem podjetju, se bo razlikovala. Na primer, upravljavci v okolju, v katerem je varnost glavna skrb, kot so gradbena delovišča, bodo morali imeti bolj birokratski slog vodenja. To je zato, ker so postopki v pismu nujni del zagotavljanja varnosti v tem okolju. Organizaciji lahko koristi tudi to, da ima po vsej organizaciji več različnih vrst vodij, ki bolje ustrezajo potrebam vsakega oddelka in ekipe.

 

Pustite Komentar